Ituloy Mo LangАвтор: Siakol
В альбоме: Siakol Tropa
Длительность: 05:48
Направление: Метал,рок

На английском языке:

[Verse I:]
Noong bata ka pa si Darna ang ginagaya
Minsan nama’y nagbi-bistida
Maging sa laruan manika ang napag-tripan
Ayaw mo ng baril-barilan.

[Refrain I:]
‘Di ka nila sinasali
Hindi ka raw tunay na lalaki.

[Verse II:]
Gusto ng tatay mo na ika’y mag-sundalo
Pero babae ang puso mo
Kahit lunurin ka wala ring napala sila
Nung sabi mong ika’y sirena.

[Refrain II:]
‘Wag kang mag-alala
Matatanggap ka rin nila.

[Chorus:]
At kahit na ano pa ang gusto mo
Basta wala ka bang tinatapakan na tao,
Ituloy mo lang ito!
Ang mahalaga ikaw ay masaya
‘Wag mong intindihin ang sasabihin ng iba,
Sila ang may problema!

Interlude

[Verse III:]
Walang pumapansin sa natatangi mong galing
Mas madalas ka pang laitin
Pinapakita mo na may silbi ka sa mundo
Ngunit walang rumirespeto.

[Refrain III:]
Lagi na lang iisipin
Sila na lang ang unawain.

(Repeat Chorus)

(Repeat Refrain II)

(Repeat Chorus 2X)

Coda:
Silang lumalait, silang mahilig manakit
Silang ‘di pupunta sa langit. (2X)

Текст на русском:

[Стих я:]
Нунг Бата ка па Си Дарна анг ginagaya
здравоохранения и планирования семьи nama’Y в nagbi-bistida
Maging са laruan тернопольский анг кгнап-tripan
Ayaw МО НГ барилов-barilan.

[Припев я:]
â€Ди ка Нила sinasali
хинди ка сырья в комплексе tunay НС lalaki.

[Строфа II:]
Смак НГ tatay МО на ika’Y в маг-sundalo
перо babae ang в пусо МО
Kahit lunurin ка вала кольцо napala сила
Нунг саби монг ika’Y и сирена.

[Припев: II с:]
â€вилять Кан приставки Mag-alala
Matatanggap ка Рин Нила.

[Припев:]
в kahit НС АНО па анг упоением МО
Баста вала ка tinatapakan АН Банг Тао,
Ituloy МО Ланг Ито!
Анг mahalaga сестры Ай масой
â€вилять монг intindihin анг sasabihin НГ МБА,
сила анг мая проблема!

Интерлюдия

[строфа III:]
Walang pumapansin са natatangi монг galing
Мась madalas ка панг лайтин
Pinapakita МО НС может silbi ка са мундо
Ngunit walang rumirespeto.

[Припев III в:]
Ладжи-на-Ланг iisipin
сила НС Ланг Энг unawain.

(Повторить Припев)

(повторить Припев II) в

(повторить Припев 2 раза)

кода:
Силанге lumalait, силанге mahilig manakit
Силанге â€ди са pupunta вашей поездки, langit. (2х)


Добавить комментарий